مزایده سه دانگ ملک مساحت 208متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده سه دانگ ملک مساحت 208متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 08:37:51
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/21
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر دفتر شعبه اول احکام مدنی دادگستری کلاله
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
مدیر دفتر شعبه اول احکام مدنی دادگستری کلاله
مزایده سه دانگ ملک  مساحت 208متر کلاسه 960822
مزایده :97.3.21
مبلغ 1.876.500.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده سه دانگ ملک مساحت 208متر
آدرس :
گلستان, -
منبع :
هدف و اقتصاد 97.2.27