مزایده دودستگاه تردمیل
[ نسخه چاپی ]

مزایده دودستگاه تردمیل

شماره آگهی :
2/ 961041
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 08:39:56
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/07
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مفتح
شرح آگهی :
آگهی مزایده اموال منقول 
به کلاسه پرونده 2/ 961041
موضوع : دو دستگاه تردمیل مدل جانسون حدودا متعلق به 12 سال پیش رویت گردید 
هر دو جمعا به میزان 350.000.000 ریال جهت پایه مزایده به نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین و اعلام می گردد 
مزایده در تاریخ مورخ 97.03.07 از ساعت 13/30 الی 14 تعیین و محل برگزاری مزایده در واحد اجرای احکام متمرکز مجتمع قضایی شهید مفتح واقع در تهران بلوار آیت اله کاشانی نرسیده به میدان شهر زیبا خیابان شهید اردوشاهی مخابرات جنب کانون اصلاح و تربیت می باشد.
مدیر شعبه دوم اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مفتح
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل آگهی به قسمت تصویر آگهی در سایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید
خلاصه :
مزایده دودستگاه تردمیل
آدرس :
تهران, آیت اله کاشانی نرسیده به میدان شهر زیبا خیابان شهید اردوشاهی مخابرات جنب کانون اصلاح و تربیت
منبع :
اخبار صنعت 97.02.27