مزایده کمک فنر عقب خودرو پراید...
[ نسخه چاپی ]

مزایده کمک فنر عقب خودرو پراید...

شماره آگهی :
نوبت اول
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 08:42:00
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/21
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف همدان
شرح آگهی :
آگهی مزایده نوبت اول؟
کلاسه 970056
مزایده: - کمک فنر عقب خودرو پراید از نوع شرکتی به تعداد سی عدد جمعا به مبلغ 24.000.000 ریال معادل دو میلیون و چهارصد هزار تومان
  - جعبه فرمان پراید از نوع اکسل به تعداد سی عدد جمعا به ارزش 27.000.000 ریال معادل دو میلیون وهفتصد هزار تومان
تاریخ مزایده: 97.3.21 ساعت 8:45
قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف همدان
جهت رویت اطلاعات بیشتر آگهی به قسمت تصویر آگهی در سایت مناقصات پارس نماد داده ها مراجعه کنید.
خلاصه :
مزایده, مزایده کمک فنر عقب خودرو پراید...
آدرس :
همدان, همدان, -
منبع :
اقتصاد مردم 97.2.27