مزایده پلاک ثبتی 5 فرعی نوبت اول
[ نسخه چاپی ]

مزایده پلاک ثبتی 5 فرعی نوبت اول

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 08:43:35
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/12
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری نهاوند
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
قاضی اجرای احکام مدنی دادگستری نهاوند
مزایده پلاک ثبتی 5 فرعی نوبت اول اموال غیرمنقول کلاسه 961136
مزایده :97.3.12
ساعت یازده الی 12
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده پلاک ثبتی 5 فرعی نوبت اول
آدرس :
همدان, -
منبع :
حمایت 97.2.27