مزایده پلاک ثبتی بخش 5 آبادان
[ نسخه چاپی ]

مزایده پلاک ثبتی بخش 5 آبادان

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 08:49:36
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/21
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شهرستان آبادان
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شهرستان آبادان
مزایده پلاک ثبتی بخش 5 آبادان غیرمنقول شماره 9409976310500168
مزایده :97.3.21
ساعت ده الی11
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 5 آبادان
آدرس :
خوزستان, -
منبع :
حمایت 97.2.27