مزایده فروش یکدستگاه تراکتور رومانی مدل 64
[ نسخه چاپی ]

مزایده فروش یکدستگاه تراکتور رومانی مدل 64

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 08:51:06
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/23
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اجرای احکام دادگاه عمومی بخش سررود
شرح آگهی :
آگهی مزایده ؟
کلاسه 960145
مورد مزایده فروش یکدستگاه تراکتور رومانی مدل 64
زمان مزایده 97.3.23 ساعت 10 صبح
مدیر دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی بخش سررود
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده , مزایده فروش یکدستگاه تراکتور رومانی مدل 64
آدرس :
-, -
منبع :
اخبار صنعت 97/2/27