مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه یک تفکیکی 89.20متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه یک تفکیکی 89.20متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 08:56:09
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/21
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دفتر شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
دفتر شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران
مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه یک تفکیکی 89.20متر کلاسه 920133
مزایده :97.3.21
مبلغ 595.000.000 تومان
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه یک تفکیکی 89.20متر
آدرس :
تهران, -
منبع :
کسب و کار 97.2.27