مزایده ششدانگ مغازه مساحت 45.2متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ مغازه مساحت 45.2متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 08:57:20
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/12
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادورز اجرای احکام شعبه 129 دادگاه عمومی تهران
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
دادورز اجرای احکام شعبه 129 دادگاه عمومی تهران
مزایده ششدانگ مغازه مساحت 45.2متر
مزایده :97.3.12
ساعت ده الی ده و نیم
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 45.2متر
آدرس :
تهران, , -
منبع :
کسب و کار 97.2.27