مزایده یک قطعه زمین مساحت 973متر نوبت اول
[ نسخه چاپی ]

مزایده یک قطعه زمین مساحت 973متر نوبت اول

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 09:00:03
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/12
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر دفتر اجرای احکام دادگاه مرزن آباد
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
مدیر دفتر اجرای احکام دادگاه مرزن آباد
مزایده یک قطعه زمین مساحت 973متر نوبت اول کلاسه 960068
مزایده :97.3.12
مبلغ متری 2.000.000
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 973متر نوبت اول
آدرس :
مازندران, -
منبع :
کسب و کار 97.2.27