مزایده پلاک ثبتی 210411 فرعی از 4476 اصلی
[ نسخه چاپی ]

مزایده پلاک ثبتی 210411 فرعی از 4476 اصلی

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 09:05:49
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/23
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادیار شعبه دو اجرای احکام دادسرای ناحیه یک تهران
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
دادیار شعبه دو اجرای احکام دادسرای ناحیه یک تهران
مزایده پلاک ثبتی 210411 فرعی از 4476 اصلی کلاسه 960971
مزایده :97.3.23
ساعت ده الی یازده
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده پلاک ثبتی 210411 فرعی از 4476 اصلی
آدرس :
تهران, -
منبع :
امتیاز 97.2.27