مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت 22 سال
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت 22 سال

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 09:07:04
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/29
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
اداره  اجرای اسناد رسمی اردبیل
مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت 22 سال کلاسه 9500403
مزایده :97.3.29
مبلغ 24.948.000.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه با قدمت 22 سال
آدرس :
اردبیل, , -
منبع :
امتیاز 97.2.27