مزایده زمین مساحت 400متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده زمین مساحت 400متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 09:10:53
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/23
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان چالوس
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان چالوس
مزایده زمین مساحت 400متر پرونده کلاسه 70.95
مزایده :97.3.23
ساعت ده 4شنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده زمین مساحت 400متر
آدرس :
مازندران, -
منبع :
امتیاز 97.2.27