مزایده مدیریت و بهره برداری و نگهداری از جایگاه cng - نوبت سوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده مدیریت و بهره برداری و نگهداری از جایگاه cng - نوبت سوم

شماره آگهی :
نوبت سوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 09:15:25
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/01
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شهرداری بردسکن
شرح آگهی :
آگهی مزایده عمومی؟
نوبت سوم
شهرداری بردسکن درنظردارد مدیریت و بهره برداری و نگهداری از جایگاه cng شهرداری را ازطریق مزایده به مدت یک سال بصورت استیجاری به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید محل جایگاه میدان نماز - ابتدای بلوار قدس
زمان توزیع اسناد
از تاریخ نشر اگهی تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 97.03.01 سایر شرایط در اسناد مزایده مندرج است و به متقاضیان ارائه میشود
متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و به ادرس خراسان رضوی بردسکن بلوار امام رضا میدان فرهنگ شهرداری بردسکن واحد درامد و یا به سایت  bardaskan.ir مراجعه نمایند و تلفن تماس 55422166-051 واحد درامد
محمدحسین مدیح - شهردار بردسکن
خلاصه :
آگهی مزایده , مزایده مدیریت و بهره برداری و نگهداری از جایگاه cng - نوبت سوم
آدرس :
خراسان رضوی, بردسکن بلوار امام رضا میدان فرهنگ شهرداری بردسکن واحد درامد
منبع :
خراسان 97.2.27