مزایده منزل مسکونی روستایی 85 متر اعیان و عرصه 812متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده منزل مسکونی روستایی 85 متر اعیان و عرصه 812متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 09:40:28
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/20
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان صحنه
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
مدیر دفتر اجرای احکام مدنی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان صحنه
مزایده منزل مسکونی روستایی 85 متر اعیان و عرصه 812متر کلاسه 950305
مزایده :97.3.20
ساعت یازده
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده منزل مسکونی روستایی 85 متر اعیان و عرصه 812متر
آدرس :
کرمانشاه, --
منبع :
پیام زمان 97.2.27