مزایده ششدانگ مغازه مساحت 32.38متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ مغازه مساحت 32.38متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 09:41:15
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/28
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اداره اجرای اسناد رسمی باغملک
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
اداره اجرای اسناد رسمی باغملک
مزایده ششدانگ مغازه مساحت 32.38متر کلاسه 9600175
مزایده :97.3.28
ساعت نه الی 12 دوشنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ مغازه مساحت 32.38متر
آدرس :
خوزستان, -
منبع :
روزان 97.2.27