مزایده اجاره سالن ورزشی شهروند - نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده اجاره سالن ورزشی شهروند - نوبت دوم

شماره آگهی :
نوبت دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 09:43:11
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/06
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شهرداری گالیکش
شرح آگهی :
آگهی مزایده اجاره سالن ورزشی شهروند نوبت دوم ؟
شهرداری گالیکش در نظر دارد باستناد مجوز شماره 2 عادی مورخه 96.6.12 شورای محترم اسلامی شهر سالن ورزشی شهروند خود را بصورت اجاره یکساله به شرط عدم تملیک به موسسه های فرهنگی ورزشی و هیات های ورزشی مورد تایید اداره ورزش جوانان واگذار نماید. متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز 1شنبه مورخ 97.3.6 به دبیرخانه شهرداری گالیکش تسلیم و رسید دریافت نمایند. برای کسب اطلاعات و دریافت اسناد به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری به آدرس WWW.GALIKESH.IR مراجعه یابا شماره تلفن 01735832411 امور قراردادها تماس حاصل نمایند
ضمنا هزینه چاپ آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
نوبت دوم 97.2.27
شهردار گالیکش - رمضانعلی خسروی
خلاصه :
آگهی مزایده , مزایده اجاره سالن ورزشی شهروند - نوبت دوم
آدرس :
گلستان, گلستان, -
منبع :
کار و کارگر 97.2.27