مزایده فروش سهام
[ نسخه چاپی ]

مزایده فروش سهام

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 09:43:24
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/20
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
واحد مزایده اجرای احکام مدنی
شرح آگهی :
آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول ؟
مورد مزایده فروش سهام
زمان مزایده 97.3.20 از ساعت 10/15 الی 11 صبح
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش سهام
آدرس :
خراسان رضوی, -
منبع :
خراسان 97/2/27