مزایده مغازه لوازم زیارتی و ششدانگ آپارتمان نوبت اول
[ نسخه چاپی ]

مزایده مغازه لوازم زیارتی و ششدانگ آپارتمان نوبت اول

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 09:44:24
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/21
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادورز دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
دادورز دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری گرگان
مزایده مغازه لوازم زیارتی و ششدانگ آپارتمان نوبت اول کلاسه 960609
مزایده :97.3.21
ساعت ده الی یازده دوشنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده مغازه لوازم زیارتی و ششدانگ آپارتمان نوبت اول
آدرس :
گلستان, , -
منبع :
یزد 97.2.27