مزایده ششدانگ زمین قطعه سه تفکیکی
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ زمین قطعه سه تفکیکی

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 09:52:29
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/23
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فومن
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان فومن
مزایده ششدانگ زمین قطعه سه تفکیکی کلاسه م 960426
مزایده :97.3.23
مبلغ متری 2.600.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ زمین قطعه سه تفکیکی
آدرس :
گیلان, -
منبع :
حمایت 97.2.27