مزایده فروش یکدستگاه یخچال (کابین صنعتی) تجدید
[ نسخه چاپی ]

مزایده فروش یکدستگاه یخچال (کابین صنعتی) تجدید

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 09:55:15
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/20
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
واحد مزایده اجرای احکام مدنی
شرح آگهی :
آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول ؟
مورد مزایده فروش یکدستگاه یخچال (کابین صنعتی) ، انواع یخچال صنعتی
زمان مزایده 97.3.20 از ساعت 8/45 الی 9/30 صبح
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه یخچال (کابین صنعتی) تجدید
آدرس :
خراسان رضوی, -
منبع :
خراسان 97/2/27