مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 133.9متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 133.9متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 09:55:43
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/13
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادورز شعبه 4 اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
دادورز شعبه 4 اجرای احکام مدنی دادگستری تبریز
مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 133.9متر کلاسه 961250
مزایده :97.3.13
ساعت هشت الی 9
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 133.9متر
آدرس :
آذربایجان شرقی, -
منبع :
حمایت 97.2.27