مزایده آپارتمان سه طبقه عرصه 230متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده آپارتمان سه طبقه عرصه 230متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 10:00:48
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/22
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قائم شهر
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قائم شهر
مزایده آپارتمان سه طبقه عرصه 230متر کلاسه 940477
مزایده :96.3.22
ساعت 12:30
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده آپارتمان سه طبقه عرصه 230متر
آدرس :
مازندران, , -
منبع :
رسالت 97.2.27