مزایده قطعه زمین مساحت 325.000متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده قطعه زمین مساحت 325.000متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 10:48:39
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/20
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی بخش کهریزک
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی بخش کهریزک
مزایده قطعه زمین مساحت 325.000متر غیرمنقول کلاسه 950462
مزایده :97.3.20
ساعت ده الی یازده
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده قطعه زمین مساحت 325.000متر
آدرس :
تهران, -
منبع :
رسالت 97.2.27