مزایده یک دستگاه تراش 2 متری
[ نسخه چاپی ]

مزایده یک دستگاه تراش 2 متری

شماره آگهی :
مرحله اول
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 10:49:15
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/02/31
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادورز اجرای احکام مدنی شهریار
شرح آگهی :
آگهی مزایده
مرحله اول کلاسه 962663
مزایده یک دستگاه تراش 2 متری
مبلغ مزایده 250.000.000 ریال
زمان مزایده  1.800.000 ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده ,مزایده یک دستگاه تراش 2 متری
آدرس :
تهران, تهران, -
منبع :
مواجعهه 97.2.27