مزایده ششدانگ زمین مساحت 120متر قطعه 1592 تفکیکی
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ زمین مساحت 120متر قطعه 1592 تفکیکی

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 10:51:26
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/20
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی تهران
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی تهران
مزایده ششدانگ زمین  مساحت 120متر قطعه 1592 تفکیکی کلاسه 96 اجرا 963088
مزایده:97.3.20
مبلغ 6.500.000.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 120متر قطعه 1592 تفکیکی
آدرس :
تهران, -
منبع :
رسالت 97.2.27