مزایده ششدانگ بصورت خانه باغ عرصه 1740متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ بصورت خانه باغ عرصه 1740متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 10:52:11
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/08
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بم
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بم
مزایده ششدانگ بصورت خانه باغ عرصه 1740متر کلاسه 960898
مزایده :97.3.8
ساعت نه الی یازده سه شنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ بصورت خانه باغ عرصه 1740متر
آدرس :
کرمان, , -
منبع :
کرمان 97.2.27