مزایده ششدانگ مغازه اعیان 15 متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ مغازه اعیان 15 متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 10:52:50
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/20
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی
مزایده ششدانگ مغازه اعیان 15 متر کلاسه 110/15/952460
مزایده :97.3.20
مبلغ 1.000.000.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ مغازه اعیان 15 متر
آدرس :
خراسان رضوی, , -
منبع :
خراسان 97.2.27