مزایده ملک مساحت عرصه 187.07متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده ملک مساحت عرصه 187.07متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 10:54:22
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/24
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه سه دادگستری تبریز
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه سه دادگستری تبریز
مزایده ملک مساحت عرصه 187.07متر مال مشاعی کلاسه 961874
مزایده :97.3.24
ساعت یازده الی دوازده روز 5 شنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 187.07متر
آدرس :
آذربایجان شرقی, -
منبع :
حمایت 97.2.27