مزایده ملک مساحت 104.5متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده ملک مساحت 104.5متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 10:55:03
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/21
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه اول مرکز تبریز
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه اول مرکز تبریز
مزایده ملک مساحت 104.5متر کلاسه 960415
مزایده :97.3.21
مبلغ 1.750.000.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ملک مساحت 104.5متر
آدرس :
آذربایجان شرقی, -
منبع :
حمایت 97.2.27