مزایده دستگاه سایزر خیار
[ نسخه چاپی ]

مزایده دستگاه سایزر خیار

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 10:56:40
تاریخ شروع :
1397/02/25
نوع پایان آگهی :
1397/03/21
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
واحد اجرای احکام حقوقی محمودآباد
شرح آگهی :
آگهی مزایده نوبت اول؟
کلاسه: 950154
واحد اجرای احکام حقوقی محمودآباد
مزایده دستگاه سایزر خیار به قیمت 90.000.000 ریال معادل نه میلیون تومان
زمان مزایده: 97.03.21 ساعت 11 صبح
مکان مزایده: اجرای احکام حقوقی دادگاه محمود آباد
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده, مزایده دستگاه سایزر خیار
آدرس :
مازندران, -
منبع :
رسالت 97.02.25