مزایده سالن استخر سرپوشیده و سالن چند منظوره ورزشی
[ نسخه چاپی ]

مزایده سالن استخر سرپوشیده و سالن چند منظوره ورزشی

شماره آگهی :
نوبت اول
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 10:57:01
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/02/31
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
هیات اجرایی مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران استان
شرح آگهی :
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای؟
هیات اجرایی مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران استان در نظر دارد براساس تبصره 2 ماده 6 وظایف اختیارات هیات اجرایی استخر شنا و سالن چند منظوره مجموعه را براساس قیمت پایه کارشناسی به مدت یک سال شمسی از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.
ردیف موضوع مزایده

برآورد کارشناسی
پایه ماهیانه

تضمین شرکت در مزایده (ضمانت نامه بانکی)
آدرس
1 سالن استخر سرپوشیده و سالن چند منظوره ورزشی
220.000.000 واریز مبلغ 5% درصد کل مبلغ سالانه کارشناس به عنوان ضمانتنامه معتبر بانکی ارائه گردد
یاسوج - بله زار - مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران یاسوج
1- دریافت اسناد مزایده از تاریخ 97.2.27 لغایت 97.2.31 تا پایان وقت اداری (به مدت 4 روز کاری)
2- محل دریافت اسناد مزایده: یاسوج - بلوار مطهری - مجتمع ادارات - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد - مدیریت امور اجتماعی
3- قیمت اسناد مزایده: مبلغ 1.000.000 ریال به شماره حساب 32898450 بانک رفاه کارگران به نام هیات اجرایی استان مجموعه ورزشی کارگران واریز و رسید آن به حوزه مدیریت امور اجتماعی تحویل گردد
4- آخرین مهلت زمان تحویل پیشنهادها مورخه 97.3.10 (پایان وقت اداری)
5- نوع و مبلغ تعیین شرکت در مزایده: واریز مبلغ 5% کل مبلغ کارشناسی سالانه به عنوان ضمانتنامه معتبر بانکی به صورت ضمانت شرکت در فرآیند ارجاع کار
6- تاریخ و زمان بازگشایی مزایده پیشنهادات: 97.3.12 راس ساعت 10 صبح سالن اجتماعات اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی
7- هیئت اجرایی مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران استان در رد یا قبول پیشنهادها غیرکارشناسی و غیره معقول مختار است
8- هزینه چاپ آگهی و اصلاحات احتمالی و همچنین هزینه کارشناسی و سایر هزینه ها به عهده برنده مزایده می باشد
9- در صورت رضایت از عملکرد مستاجر با افزایش سالانه اجاره بهاء براساس نرخ شاخص های تورم بانک مرکزی و قیمت کارشناسی رسمی دادگستری برای یک سال دیگر قابل تمدید می باشد
10- متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 33345931 یا (09173411798 آقای داستان) تماس حاصل فرمایند.
11- اشخاص حقیقی و حقوقی که شرایط لازم و سوابق مورد نظر را داشته باشند می توانند در مزایده شرکت نمایند.
هیات اجرایی مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران استان کهگیلویه و بویراحمد


خلاصه :
آگهی مزایده عمومی, مزایده سالن استخر سرپوشیده و سالن چند منظوره ورزشی
آدرس :
کهگیلویه و بویراحمد, کهگیلوبه و بویراحمد، یاسوج
منبع :
کار و کارگر 97.2.27