مزایده ملک مساحت عرصه 369.53متر نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده ملک مساحت عرصه 369.53متر نوبت دوم

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 10:57:17
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/20
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه چهار حقوقی تبریز
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه چهار حقوقی تبریز
مزایده ملک مساحت عرصه 369.53متر نوبت دوم کلاسه 960728
مزایده :97.3.20
ساعت ده الی یازده یک شنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 369.53متر نوبت دوم
آدرس :
آذربایجان شرقی, , , -
منبع :
حمایت 97.2.27