مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت اول
[ نسخه چاپی ]

مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت اول

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 11:00:36
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/09
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه سه اجرا تبریز
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه سه اجرا تبریز
مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت اول غیرمنقول کلاسه 961323
مزایده :97.3.9
مبلغ 149.000.000.000 ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ملک بخش نه تبریز نوبت اول
آدرس :
آذربایجان شرقی, -
منبع :
حمایت 97.2.27