مزایده یک دستگاه مخزن سه تنی شیر استیل
[ نسخه چاپی ]

مزایده یک دستگاه مخزن سه تنی شیر استیل

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 11:04:01
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/17
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری گلپایگان
شرح آگهی :
آگهی مزایده ؟
کلاسه 970018
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری گلپایگان
مزایده یک دستگاه مخزن سه تنی شیر استیل
مبلغ مزایده 40.000.000
زمان 97.3.17
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه مخزن سه تنی شیر استیل
آدرس :
اصفهان, اصفهان, -
منبع :
ابرار 97/2/27