مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری قطعه ده تفکیکی مرحله دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری قطعه ده تفکیکی مرحله دوم

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 11:04:43
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/22
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دفتر اجرای احکام مدنی شورا شهرستان رامیان
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
دفتر  اجرای احکام مدنی شورا شهرستان رامیان
مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری قطعه ده تفکیکی مرحله دوم کلاسه 970011
مزایده :97.3.22
مبلغ 700.000.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری قطعه ده تفکیکی مرحله دوم
آدرس :
گلستان, -
منبع :
حمایت 97.2.27