مزایده ملک مساحت 463.86متر نوبت اول
[ نسخه چاپی ]

مزایده ملک مساحت 463.86متر نوبت اول

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 11:05:28
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/09
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری محمدیه
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری محمدیه
مزایده ملک مساحت 463.86متر نوبت اول کلاسه 961609
مزایده :97.3.9
مبلغ 700.000.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ملک مساحت 463.86متر نوبت اول
آدرس :
قزوین, , -
منبع :
حمایت 97.2.27