مزایده فروش 13 دستگاه پکیج دیواری - نوبت دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده فروش 13 دستگاه پکیج دیواری - نوبت دوم

شماره آگهی :
نوبت دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 11:06:11
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/21
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اجرای احکام مدنی دادگستری محمدیه
شرح آگهی :
آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم؟
پرونده کلاسه 961518 
13 دستگاه پکیج دیواری جمعا 325.000.000 ریال
تاریخ مزایده 97.3.21 راس ساعت 9:30 صبح
مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری محمدیه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده, مزایده فروش 13 دستگاه پکیج دیواری - نوبت دوم
آدرس :
قزوین, قزوین, -
منبع :
حمایت 97.2.27