مزایده کولر
[ نسخه چاپی ]

مزایده کولر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 11:16:11
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/20
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بهبهان
شرح آگهی :
آگهی مزایده ؟
به موجب پرونده 960316 تعداد شش عدد کولر دو تیکه 36 هزار مارک جنرال جمعا به ارزش نوزده میلیون و هشتصد هزار تومان در تاریخ 97.03.20 ساعت 9 صبح الی 11 به مزایده گذاشته می شود.
مدیر اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف بهبهان
جهت رویت اطلاعات بیشتر آگهی به قسمت تصویر آگهی در سایت مناقصات پارس نماد داده ها مراجعه کنید.
خلاصه :
مزایده, مزایده کولر
آدرس :
خوزستان, -
منبع :
حمایت 97.02.27