مزایده ششدانگ باغ و منزل مسکونی بخش دو بیرجند
[ نسخه چاپی ]

مزایده ششدانگ باغ و منزل مسکونی بخش دو بیرجند

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 11:16:19
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/23
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند
مزایده ششدانگ باغ و منزل مسکونی بخش دو بیرجند کلاسه 9600867
مزایده :97.3.23
ساعت نه الی 12
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ششدانگ باغ و منزل مسکونی بخش دو بیرجند
آدرس :
خراسان جنوبی, -
منبع :
محلی خراسان جنوبی 97.2.27