مزایده یک قطعه زمین مساحت 60.10متر نوبت اول
[ نسخه چاپی ]

مزایده یک قطعه زمین مساحت 60.10متر نوبت اول

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 11:17:44
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/12
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی میاندرود
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی میاندرود
مزایده یک قطعه زمین مساحت 60.10متر نوبت اول کلاسه 940237
مزایده :97.3.12
مبلغ 1.800.000.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 60.10متر نوبت اول
آدرس :
مازندران, -
منبع :
سیاست روز 97.2.27