مزایده 4 دانگ مشاع ا ز یکباب منزل بخش 7 سبزوار
[ نسخه چاپی ]

مزایده 4 دانگ مشاع ا ز یکباب منزل بخش 7 سبزوار

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 11:18:58
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/20
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
ثبت اسناد و املاک جغتای
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
ثبت اسناد و املاک جغتای
مزایده 4 دانگ مشاع ا ز یکباب منزل بخش 7 سبزوار کلاسه 9600039
مزایده :20 خرداد
ساعت نه الی 12 یکشنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده 4 دانگ مشاع ا ز یکباب منزل بخش 7 سبزوار
آدرس :
خراسان رضوی, -
منبع :
محلی خراسان رضوی 97.2.27