مزایده منزل مسکونی مساحت 264متر نوبت اول
[ نسخه چاپی ]

مزایده منزل مسکونی مساحت 264متر نوبت اول

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 11:20:16
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/19
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادورز اجرای احکام شعبه دوم دادگستری شهرکرد
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
دادورز اجرای احکام شعبه دوم دادگستری شهرکرد
مزایده منزل مسکونی مساحت 264متر نوبت اول کلاسه 963625
مزایده :97.3.19
ساعت ده شنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت 264متر نوبت اول
آدرس :
چهارمحال و بختیاری, , -
منبع :
محلی 4 محال 97.2.27