مزایده تعداد 50 عدد عینک آفتابی
[ نسخه چاپی ]

مزایده تعداد 50 عدد عینک آفتابی

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 11:20:25
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/23
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اجرای احکام کیفری دادسرای گند کاووس
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
تعداد 50 عدد عنیک آفتابی با مارکسرجو مارتینی
جمعا یکصد و میلیون ریال
روز چهارشنبه مورخ 97.3.23 ساعت 10 الی 12 ظهر
مدیر دفتر شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای گند کاووس- یمرلی
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده تعداد 50 عدد عینک آفتابی
آدرس :
گلستان, -
منبع :
حمایت 97.2.27