مزایده عمارت مسکونی.دو باب مغازه عرصه 175متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده عمارت مسکونی.دو باب مغازه عرصه 175متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 11:21:38
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/13
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر اجرای احکام شعبه نه دادگاه خانواده اراک
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
مدیر اجرای احکام شعبه نه دادگاه خانواده اراک
مزایده عمارت مسکونی.دو باب مغازه عرصه 175متر کلاسه 910264
مزایده :97.3.13
ساعت ده یکشنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده عمارت مسکونی.دو باب مغازه عرصه 175متر
آدرس :
مرکزی, , , -
منبع :
محلی مرکزی 97.2.27