مزایده ملک مساحت 234.36متر نوبت اول
[ نسخه چاپی ]

مزایده ملک مساحت 234.36متر نوبت اول

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 11:23:31
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/20
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه دوم شهرکرد
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
دادورز اجرای احکام مدنی شعبه دوم شهرکرد
مزایده ملک مساحت 234.36متر نوبت اول کلاسه 960110
مزایده :97.3.20
ساعت ده یکشنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده ملک مساحت 234.36متر نوبت اول
آدرس :
چهارمحال و بختیاری, , -
منبع :
محلی 4 محال 97.2.27