مزایده تراش - اره لنگ ...
[ نسخه چاپی ]

مزایده تراش - اره لنگ ...

شماره آگهی :
نوبت اول
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 11:29:22
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/12
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
اجرای احکام مدنی شعبه 5 تبریز
شرح آگهی :
آگهی مزایده اموال منقول؟
نوبت اول
شماره 961594
مزایده فروش : تراش - اره لنگ - چاپ - ماشین مته - پرس - کپسول هوا - مخزن - ترانس جوش - هواساز
به مبلغ کلی : 430000000 ریال ( چهارصد و سی میلیون ریال)
مزایده در تاریخ 97.03.12 روز 4شنبه از ساعت 11 الی 12 ظهر برگزار می گردد
  اجرای احکام مدنی شعبه 5  تبریز- کیومرثی
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
آگهی مزایده اموال منقول,مزایده تراش - اره لنگ ...
آدرس :
آذربایجان شرقی, آذربایجان شرقی, -
منبع :
محلی آذربایجان شرقی 97.2.27