مزایده مجموعه رستوران ساحلی و 3 باب مغازه
[ نسخه چاپی ]

مزایده مجموعه رستوران ساحلی و 3 باب مغازه

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 11:38:05
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/12
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شهرداری نور
شرح آگهی :
آگهی مزایده عمومی ؟نوبت اول
شهرداری نور در نظر دارد مجموعه رستوران ساحلی و 3 باب مغازه را از طریق آگهی مزایده عمومی به صورت اجاره واگذار نماید.
لذا کلیه اشخاص و شرکتهای واجدصلاحیت می تواند حداکثر ظرف مدت 7 روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مزایده به امور مالی شهرداری نور مراجعه نمایند.
انتشار نوبت دوم آگهی مزایده: در تاریخ 97.3.5
فرشاد اسدی- شهردار نور
خلاصه :
آگهی مزایده عمومی , مزایده مجموعه رستوران ساحلی و 3 باب مغازه
آدرس :
مازندران, -
منبع :
محلی مازندران 97.2.27