مزایده یک واحد تجاری مساحت 12.40متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده یک واحد تجاری مساحت 12.40متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 11:39:50
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/09
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رودان
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رودان
مزایده یک واحد تجاری مساحت 12.40متر کلاسه 9309980301700951
مزایده :97.3.9
ساعت یازده 4 شنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده یک واحد تجاری مساحت 12.40متر
آدرس :
هرمزگان, -
منبع :
محلی هرمزگان 97.2.27