مزایده اجاره یک باب مغازه 35 متری ـ مرحله دوم
[ نسخه چاپی ]

مزایده اجاره یک باب مغازه 35 متری ـ مرحله دوم

شماره آگهی :
مرحله دوم
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 11:40:23
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/05
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
شهردرای سنگر گیلان
شرح آگهی :
آگهی مزایده کتبی؟
مرحله دوم
شهرداری سنگر گیلان براساس مجوز شماره 51 مورخ 97.1.22 شورای محترم اسلامی شهر سنگر در نظر دارد یک باب مغازه 35 متری همراه با بالکن را به صورت اجاره دو ساله از تاریخ 97.3.10 به بخش خصوصی واگذار نماید. داوطلبین در صورت تمایل می توانند برگ آگهی مزایده را حداکثر تا تاریخ 97.3.05به آدرس گیلان - سنگر - شهرداری سنگر دریافت نمایند.
مجید زاد حسینی - شهردار سنگر
خلاصه :
مزایده, مزایده اجاره یک باب مغازه 35 متری ـ مرحله دوم
آدرس :
گیلان, -
منبع :
محلی گیلان 97.2.27