مزایده پلاک ثبتی 1039 فرعی 500.4متر
[ نسخه چاپی ]

مزایده پلاک ثبتی 1039 فرعی 500.4متر

شماره آگهی :
-
نوع آگهی :
تاریخ آگهی :
1397/02/27 - 2018-05-17 11:41:33
تاریخ شروع :
1397/02/27
نوع پایان آگهی :
1397/03/19
تهیه و ارسال اسناد :
شرکت پارس نماد داده ها- تلفن 2 الی 88349671-021
مناقصه گزار :
مدیر اجرای احکام مدنی بابلسر
شرح آگهی :
اگهی مزایده ؟
مدیر اجرای احکام مدنی بابلسر
مزایده پلاک ثبتی 1039 فرعی 500.4متر کلاسه 960936
مزایده :97.3.19
مبلغ 13.000.000.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت مناقصات پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
خلاصه :
مزایده,مزایده پلاک ثبتی 1039 فرعی 500.4متر
آدرس :
مازندران, -
منبع :
سیاست روز 97.2.27